Lisans Düzeyi | SEM-21-004

Kültürlerarası Hemşirelik Sertifika Programı

Hemşireliğe özgü temel kavram ve modeller, Türkiye'de ve Dünyada Kültürlerarası Hemşireliğin tarihsel gelişimi gibi temel konuların yanı sıra Çevre Odaklı Kültürel Yeterlilik Modeli doğrultusunda katılımcılara kültürel yeterliliği geliştirme süreci, önemi, yararları ve çıktıları anlatılarak kültürlere uygun yaklaşımın nasıl olması gerektiğine yönelik farkındalık oluşturmaktır. Mart Ayı kayıtları açılmıştır.

Açıklaması

Kültürlerarası Hemşirelik, 1950′li yılların ortalarında hemşire Madeleine Leininger tarafından ortaya konulan sonrasında ise bütün dünyanın kabul ettiği bir uzmanlık alanıdır. 

Bu programda, Kültürlerarası Hemşireliğe özgü temel kavram ve modeller, Türkiye'de ve Dünyada Kültürlerarası Hemşireliğin tarihsel gelişimi gibi temel konuların yanı sıra Çevre Odaklı Kültürel Yeterlilik Modeli doğrultusunda katılımcılara kültürel yeterliliği geliştirme süreci, önemi, yararları ve çıktıları anlatılarak kültürlere uygun yaklaşımın nasıl olması gerektiğine yönelik farkındalık oluşturulacaktır. Bu kursa katılan yönetici, eğitimci, klinisyen ya da araştırmacı hemşirelerin kültüre uygun nasıl davranılır? sorusunun yanıtını bulmaları hedeflenmektedir. Yanı sıra katılımcıların, çalıştıkları alana kültürlerarası hemşirelik bilgisini entegre ederek, bütüncül bir yaklaşımla verdikleri hizmetin kalitesini ve hizmet alanların memnuniyetinin nasıl artıracaklarına yönelik farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.   

Eğitim programı sonunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi onaylı Sertifika verilecektir. 

Bu programın; Sağlık bakanlığından denkliği YOKTUR. Mesleki kariyerlerine katkı sunmak için hazırlanmıştır.

Eğitimler Pazartesi günleri, saat 19.00-22.00 arasında. (08.03.2021'den başlamak üzere 4 hafta toplamda 12 saat)

Dersin süresi:  12 ders saati (4 Hafta, 3 ders)

Ders İçeriği: 

1. Hafta

  • Kültürlerarası hemşireliğin amacı, önemi ve ilişkili temel kavramlar tanımlanacak. Her bir kavram örneklerle açıklanacak.
  • Türkiye’de ve dünyada kültürlerarası hemşireliğin gelişimi anlatılacak.

2. Hafta

  • Kültürlerarası yeterliliğin önemi, kapsamı, gelişim süreci ve yararları anlatılacak.
  • Yararlar hemşire, hemşirelik, bakım alan birey ve sağlık kurumları açısından örneklerle ele alınacak.

 3. Hafta

  • Kültürlerarası hemşirelik sürecini anlamada modeller ve rehberlerin nasıl kullanılacağı anlatılacak.
  • Çevre Odaklı Kültürel Yeterlilik Modeli ile kültürel yeterlilik sürecinde istenmedik ve istendik geliştirilen nitelikler örnekleriyle ele alınacak.

4. Hafta

  • Kültürel yeterliliği geliştirme yolları anlatılacak.
  • Katılımcıların kültürel bilgi, farkındalık ve duyarlılığını geliştirmeye yönelik farkındalık çalışmaları yaptırılacak.

Not -1 :ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğrencileri bu sertifikaya mezuniyet sonrası başvurabilir.

ÜCRET BİLGİSİ
Kayıt Ücreti
Ödeme Tarihleri: -
250 TL
Toplam: 250 TL
DERS BİLGİSİ
Canlı Dersler (Mart)
Canlı Dersler (Şubat)

Kayıt ücreti 250 TL

Başvur
SERTİFİKA SÜRESİ SERTİFİKA TÜRÜ
22 Gün %100Uzaktan Eğitim
SERTİFİKA ÜCRETİ DEĞERLENDİRME
250 TL
BaşarıTesti
ÖN KURS ETKİNLİK TARİHİ
Ön kursgerekmiyor
08.03.2021 - 00:00
29.03.2021 - 00:00
Eğitmenler
Gülbu Tanrıverdi (Koordinatör)
Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Saglık Bilimleri Fakültesi, Prof. Dr.