SEM-21-E002

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

Bu eğitim kapsamında; Eğitim Bilimine Giriş ve Eğitimin Sosyal Temelleri, Eğitim Felsefesi, Karakter ve Değerler Eğitimi, Eğitim Psikolojisi, Öğretim Tasarımı, Çoklu Ortam Tasarımı ve Uygulamaları, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ve Güncel Eğilimler, Uzaktan Eğitim, Sınıf Yönetimi, Yetişkin Eğitimi, Yüksek Öğretimde Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Eğitsel Uyarlamalar, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersleri yer almaktadır.

Açıklaması

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde görev yapmakta olan, alanında uzman akademisyenler tarafından geliştirilmiştir.

Program kapsamında öğretmenlik alan bilgisi derslerinden olan temel dersler tüm eğitmenlerin mesleki süreçlerinde kullanabilecekleri formatta yeniden ele alınmıştır. 

Eğitim programımız eşzamanlı + eşzamansız içerikler ile hibrit modelde eğitim vermeketdir. Program 12 ders, 111 alt konu başlığından oluşmakta olup, 1.260 dakikalık video içeriği bulunmaktadır. Eşzamansız erişelebilecek olan bu video içeriğinde tüm derslerin temel içerikleri yer almaktadır. Ayrıca yaz döneminde düzenlenecek olan eşzamanlı eğitmen seminerlerimiz ile kursiyerlerimiz eşzamanlı olarak eğitmenlerimizle buluşma imkanı sağlanacaktır. Bu canlı etkinlikler eğitim hakkıda soru-cevap, seminer tarzında her ders için yapılacaktır.

Her ayın son haftasının Cuma gününde ilgili ayda eğitime kayıt olmuş kursiyerlerimize "Başarı Testi" uygulanacak olup, 70 ve üzeri puan alan kursiyerlerimiz "Eğitim Belgesi" almaya hak kazanacaktır.

Eğitim Belgelerimiz edevlet üzerinden sorgulanabilmekte ve doğrulanabilmektedir. Belge geçerlilik süresi 3 yıldır.

ÜCRET BİLGİSİ
Kayıt Ücreti
Ödeme Tarihleri: -
450 TL
Toplam: 450 TL
Eğitim Programı

Eğitim Bilimine Giriş ve Eğitimin Sosyal Temelleri
Prof. Dr. Salih Zeki Genç
Eğitim Psikolojisi
Prof. Dr. Ercan Kocayörük
Eğitim Felsefesi, Karakter ve Değerler Eğitimi
Doç. Dr. Gürkan Ergen
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Doç. Dr. Serdar Arcagök
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Doç. Dr. Durmuş Özbaşı
Sınıf Yönetimi
Doç. Dr. Adil Çoruk
Öğretim Tasarımı
Doç. Dr. Özden Şahin İzmirli
Uzaktan Eğitim
Arş. Gör. Tülay Dargut
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ve Güncel Eğilimler
Doç. Dr. Levent Çetinkaya
Çoklu Ortam Tasarımı ve Uygulamaları
Doç. Dr. Serkan İzmirli
Yetişkin Eğitimi
Dr. Sinan Kalkan
Yüksek Öğretimde Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Eğitsel Uyarlamalar
Dr. Sinan Kalkan

Kayıt ücreti 450 TL

Başvur
Sertifika Süresi Sertifika Türü
Zamansınırı yok VideoEğitim
Sertifika Ücreti Değerlendirme
450 TL
BaşarıTesti
Ön Kurs Etkinlik Tarihi
Ön kursgerekmiyor
Tarihsınırı yok
Eğitmenler
Salih Zeki Genç (Eğitmen)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Prof. Dr.
Ercan Kocayörük (Eğitmen)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Prof. Dr.
Adil Çoruk (Eğitmen)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Doç. Dr.
Durmuş Özbaşı (Eğitmen)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Doç. Dr.
Gürkan Ergen (Eğitmen)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Eğitim Fakültesi, Doç. Dr.
Levent Çetinkaya (Eğitmen)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Doç. Dr.
Özden Şahin İzmirli (Eğitmen)
ÇOMÜ, Doç. Dr.
Serkan İzmirli (Eğitmen)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Doç. Dr.
Serdar Arcagök (Eğitmen)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Doç. Dr.
Sinan Kalkan (Eğitmen)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Dr.
Tülay Dargut (Eğitmen)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arş. Gör.