Lisans Düzeyi | SEM 22 E-001

Algoritma ve Programlamaya Giriş

Problemlerin bilgisayar ile çözümü için algoritma tasarlamak ve geliştirmek. Programlama dillerinde sabit ve değişken tanımlamak. Sayıları farklı sayı sistemlerine çevirebilmek. Operatörleri ve karşılaştırma işlemlerini yapmak. Karar yapıları, döngüler ve fonksiyonları kullanabilmek.

Açıklaması

Dersin amacı:

Problemlerin bilgisayar ile çözümü için algoritma tasarlamak ve geliştirmek.

Dersin içeriği:

Algoritma, Programlama Temelleri

Dersin öğrenme çıktıları:

 Algoritma problemlerini çözebilir.

Algoritma tasarlama tekniklerini açıklayabilir.

Akış diyagramları ve çalışma yöntemleri açıklayabilir.

Algoritma ve akış şemalarının görselleştirilmesi çözebilir.

Problem çözümünde farklı algoritmaların uygulanabilirliği geliştirebilir.

Sayıları farklı sayı sistemlerine çevirebilir.

İşlem önceliklerine aritmetiksel, ilişkisel ve mantıksal işlemler yapabilir.

ÜCRET BİLGİSİ
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Ödeme Tarihleri: -
750 TL
Toplam: 750 TL

Kayıt ücreti 750 TL

Başvur
SERTİFİKA SÜRESİ SERTİFİKA TÜRÜ
29 Gün %100Uzaktan Eğitim
SERTİFİKA ÜCRETİ DEĞERLENDİRME
750 TL
BaşarıTesti
ÖN KURS ETKİNLİK TARİHİ
Algoritmatasarımı v
01.02.2022 - 00:00
01.03.2022 - 00:00
Eğitmenler
Murat Eser (Koordinatör)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Öğr. Gör.